Basınç Dayanım Sınıfları

 

Standart koşullarda saklanmış (20 °C ±2°C kirece doygun su içerisinde) ve 28 günlük silindir (15 cm çap, 30 cm yükseklik) veya küp (15 cm kenarlı) numuneleri ele alınarak, betonun basınç mukavemetinin ölçümü gerçekleştirilir.

Aşağıdaki tabloda, hazır betonda basınç dayanım sınıfları, silindir ve küp mukavemetleri verilmiştir. (TS 11222) 

Betonda İstatiksel Kalite Denetimi

İstatiksel kalite denetimi, bir prosesi devamlı olarak denetlemek ve prosesteki kararsızlığı oluşturan koşulları belirleyerek bunların çözümünün sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim yöntemidir. İstatiksel kalite denetiminde, prosesin gözlemlenmesi neticesinde belirlenen problemler ve bunların sebeplerinin değerlendirmesi yapılmaktadır. Mevcut problemlerin çözümüne yönelik alternatifler geliştirilerek uygulanır ve proseste iyileşme olup olmadığı izlenir. Bu yöntem kaliteyi kontrol edebilmenin en sağlıklı yoludur. Bu yöntemde üretimden kullanılmasına kadar ürünün her aşaması değerlendirilir fakat en çok dikkat edilen üretim aşamasıdır.

Kalite standartlarının sağlanması amacı ile gerçekleştirilen kalite denetimi, standartlara, üretim öncesinde, sonrasında ve üretim aşamasında ne derece uyulduğunu temel alır. Kontrol grafiğinin oluşturulması esnasında, yeteri sayıda örnek alınır ve ölçüm değerleri belirlenir. Kontrol grafiğinin türüne karar verilmesinin ardından limitler belirlenir ve grafikler hazırlanır. Gerçekleştirilen bu işlemlerden sonra grafik limitlerinin dışında kalan alanlar incelenir ve bu durumun sebepleri araştırılarak çözüm yolu geliştirilir. Son olarak da düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir.

Basınç Dayanımı Sınıfı

F ck, silindir    ( N/mm2 )

f ck, küp      ( N/mm2 )

C 14

14

16

C 16

16

20

C 18

18

22

C 20

20

25

C 25

25

30

C 30

30

37

C 35

35

45

C 40

40

50

C 45

45

55

C 50

50

60

C 55

55

67

C 60

60

75

C 70

70

85

C 80

80

95

C 90

90

105

C 100

100

115

Beton Daynımında Nelere Dikkat Ederiz?

Cantaş hazır beton firması olarak, beton dayanımını etkileyen faktörlerin ele alınması ve buna uygun üretimlerin gerçekleştirilmesi ana hedefimizdir.

  • – Çimento miktarı,
  • – Su çimento oranı,
  • – Agrega özellikleri (agreganın cinsi, granülometrik bileşimi, maksimum tane büyüklüğü, petrografik ve geometrik özelliği),
  • – Çimentonun kalitesi,
  • – Taze betonun kompasitesi,
  • – Katkı maddesi türü ve miktarı,
  • – Kür şekli (ortamı) ve sertleşme yaşı, gibi faktörlerin beton dayanımı üzerindeki etkilerini göz önüne alarak beton üretimi gerçekleştirmekteyiz.

 

Çimento, beton karışımında su ile bağlayıcı bir hamur oluşturarak agrega taneciklerini birbirine bağlayan malzemedir. Agrega taneciklerinin yeterli dayanıklılıkta olduğu ele alındığında agrega tanecikleri arasındaki boşlukların bağlayıcı hamur ile yeteri miktarda dolduğu düşünülür. Dolayısı ile bu durum betonun sağlamlığı ile direkt olarak bağlantılıdır. Bu bağlayıcı hamurun sağlamlığı da içerisindeki çimento miktarına bağlıdır. Dolayısı ile belirli bir kritik değere kadar çimento bulunduran karışımlarda aynı oranda betonun sağlamlığı da artacağı için hazır beton üretimimizde bu durumu dikkate alarak çalışmaktayız.

Önemsediğimiz bir diğer husus, su/çimento oranıdır. Kullanılan su miktarı çimento ve agrega taneciklerini ıslatarak taze betona bir akıcılık kazandırır. Eklenecek su miktarının, malzeme miktarına göre standartlarda belirtilen şekilde kullanılması oldukça dikkat ettiğimiz bir husustur. Standartlar değerlendirildiğinde, bağlayıcı hamur oluşturmak için gereken suyun miktarı, tanecikleri ıslatmak için gerekenden çok daha az olduğu görülmektedir. Yani beton yoğurma suyunun belirlenmesinde taze betonun akıcılığı esas alınmaktadır. Su çimento oranının artması dayanım oranını hızla düşüreceği gibi aynı zamanda az su kullanımı da bağlayıcı özelliği ortadan kalması dolayısı ile basınç dayanımını düşürecektir. Bu sebeple çimento ve su oranının dikkatlice ayarlanması çok önemlidir.

Bunlar yanında taze beton içerisindeki kompasitenin yüksek olması basınç dayanımının ve sızdırmazlığının da yüksek olduğunu gösterdiği için bu da firma olarak dikkat ettiğimiz hususlardan biridir. Betonda kompasite; agreganın cinsine, çimento miktarına bağlı olarak karışımın granülometrisine, maksimum tane büyüklüğüne, kıvama ve sıkıştırma şekline göre değişen dolaylı bir faktördür.

Beton üretimimiz esnasında kullanılan katkı maddeleri, betonu akışkanlaştırıcı, priz geciktirici, priz hızlandırıcı, geçirimsizlik sağlayıcı, dondan koruyucu gibi amaçlara yönelik olarak farklılık göstermektedir. Burada önemsediğimiz ilk şey betonun ana yapısını bozmadan ve basınç dayanımını azaltıcı herhangi bir işlem gerçekleştirmeden, gerekmesi halinde katkı maddesi kullanmaktır.

Kür ortamındaki nem ve sıcaklık da beton içerisindeki su ve nem oranını değiştirebileceği için, Cantaş Hazır Beton firması olarak, beton üretim alanlarında uygun sıcaklık ve nemin bulunmasına dikkat etmekteyiz.

Hazır beton hizmetimiz hakkında detaylı bilgi vermek için sizi arayalım.

Sizi Arayalım