Hazır Betonda Maksimum Agrega Büyüklüğü

 

Beton içinde kullanılacak en büyük agrega tane büyüklüğünün kalıp en dar boyutu, , en sık donatı aralığı, döşeme derinliği, pas payı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, bunlar ile en uyumlu şekilde seçilmelidir. TS 500’de belirtilen agrega büyüklükleri ve seçim koşullarına dikkat edilerek uygun seçim yapılmalıdır.

TS 500’e göre agreganın en büyük tane büyüklüğü:

  • – Kalıp genişliğinin 1/5’inden,
  • – Döşeme kalınlığının 1/3’ünden,
  • – iki donatı çubuk arasındaki uzaklığın 3/4 ‘ünden büyük olamaz.

En Büyük Agraga Tane Büyüklüğü Sınıfı

Dmax. (mm)

D1 (1 No.lu)

12

D2 (2 No.lu)

22

D3 (3 No.lu)

32

D4 (4 No.lu)

 

Hazır beton hizmetimiz hakkında detaylı bilgi vermek için sizi arayalım.

Sizi Arayalım