Hazır Beton Nedir?

 

Betonun içeriğinde yer alacak malzemelerin, bilgisayar kontrolü ile bir araya getirilmesinin ardından, beton santralinde veya mikserde karıştırılması ve homojen hale gelmesi ile elde edilen karışıma hazır beton denir.

Şantiyelerde el veya betoniyerler ile de karıştırılarak beton hazırlanabilir. Hazır betonu bu sistemden ayıran en önemli özellik, tamamen teknolojinin kullanılmasına dayalı olmasıdır. Bilgisayarlı ortamda malzeme miktarlarının belirlenir ve hazır beton modern tesislerde üretilir. Hazır beton standartlarına TS EN 206 ‘dan ulaşmak mümkündür. Hazır beton kullanıcısının kaliteli bir şekilde üretilmiş betonun özelliklerine dair bilgi edinmesi oldukça önemlidir.

 

Hazır beton malzemelerinin stoklandığı, depolandığı ve kontrol altında karıştırılarak hazır beton üretiminin gerçekleştirildiği sonrasında da transmikserlere dolumunun yapıldığı tesislere beton santrali denilmektedir. Beton santralleri karıştırma şekline göre yaş ve kuru olarak, depolama şekline göre ise bunkerli ve yıldız tip olarak iki şekilde olmaktadır. Bunkerli sistemde agrega ve kumlar santralin önündeki bunkerde depo edilir ve bir bant vasıtası ile karıştırma kazanına aktarımı gerçekleştirilir. Yıldız tip sistemde, santralin önünde yıldız şeklinde bir alan vardır ve agregalar burada toplanır. Kovalar aracılığı ile agregalar arka kısımdaki karıştırma kazanına aktarılmaktadır.

Hazır beton üretimi gerçekleştirilirken, malzemelerin santralde veya transmikserde karıştırılmasına göre değişiklik gösteren, yaş sistem ve kuru sistem olarak iki ayrı yöntem vardır. Yaş sistemde, su ve diğer tüm bileşenler beton santralinde ölçümü gerçekleştirilerek ve yine burada karıştırılarak üretilmektedir. Kuru sistem ise, agrega ve çimento miktarı beton santralinde ölçülüp karıştırıldıktan sonra su ve eklenecek herhangi bir kimyasal madde varsa bunların teslim yerinde ölçülerek karıştırılması esasına dayanmaktadır. 

Hazır beton üretimi yapan firmamızda, üretim aşamasında öncelikli olarak çimento, su, agrega ve kullanılacak diğer katkı malzemelerinin doğru miktarlarda ve kalitedeki seçim işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında seçilen bu malzemelerin birbirileri ile uyumlarının kontrol edilmesi için bir dizi laboratuvar deneyi yapılmaktadır. Kullanımına karar verdiğimiz malzemelerin, zaman içinde dış faktörlerden etkilenmesi ve kalitesinin değişebilme ihtimali göz önünde bulundurularak belli aralıklar ile kalite kontrol işlemi gerçekleştirilir.

Hazır beton hizmetimiz hakkında detaylı bilgi vermek için sizi arayalım.

Sizi Arayalım